TM 4 Thép cốt thép Máy cắt sơ

Chi tiết

Lĩnh vực ứng dụng:
 
Được thiết kế để cắt các cấu thép gia cường
 
 
Tính chung:

  • Khả năng lựa chọn giữa 2 chu kỳ (rpm) để cắt vật liệu khác nhau.
  • Nút dừng khẩn cấp
  • Động cơ mạch bảo vệ cho động cơ và bơm chất lỏng
  • Hệ thống làm mát tuần hoàn chất lỏng
  • Điều chỉnh hàm kẹp hồ sơ gần càng tốt để cưa.
  • Di chuyển cưa vỏ bảo vệ
  • Hệ thống kẹp đặc biệt để điều chỉnh một phép đo một lần và tiếp tục cắt giảm cùng chiều dài liên tục mà không cần đo lại.
  • Có thể cắt giảm 45 ° về phía cả hai hướng.
  • Cánh tay điều hành làm việc với (24V) điện cho an toàn lao động.

Thông số kỹ thuật

video

Tin nhắn của Form

21T32X
наверх